«
  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Laiklik Meclisi, Laiklik Bildirgesi’ni açıkladı: En kıymetli gayret başlığımız, yeni anayasa aracılığı ile laikliğin tasfiyesine karşı çıkış olacak

Laiklik Meclisi, Laiklik Bildirgesi’ni açıkladı: En kıymetli gayret başlığımız, yeni anayasa aracılığı ile laikliğin tasfiyesine karşı çıkış olacak

laiklik-meclisi-laiklik-bildirgesini-acikladi-en-kiymetli-gayret-basligimiz-yeni-anayasa-araciligi-ile-laikligin-puaX7dzR.jpg

Laiklik Meclisi, bugün Ankara’da Laiklik Bildirgesi’ni açıkladı. Bildirgeyi okuyan İlerici Bayanlar Derneği (İKD) Genel Lideri Umut Kuruç, “Anayasa ve yasalar ayaklar altına alınırken hukuk tekrar yapılandırılmakta, içi boşaltılmaktadır. Gelinen etapta ‘Yeni Türkiye’ ismiyle kurulan rejiminin anayasası için hazırlıklar sürmektedir. Cumhuriyet öncesi bir periyoda referans verilerek uzunca bir müddettir yürütülen hazırlıklar aracılığıyla, halkın değil tarikat ve cemaatlerin anayasasının hedeflendiği açıktır. Bu şartlar altında, laik cumhuriyet yerine gerici bir baskı rejimi hasreti içerisinde olanlar ve Mayıs 2023’te ortaya çıkan TBMM bileşimi, anayasa yapamaz” dedi.

Laiklik zıddı uygulamalara reaksiyon olarak 25 Eylül’de, 90 aydının imzasıyla kurulan Laiklik Meclisi, bugün Ankara’daki İTÜ Evi’nde Laiklik Bidirgesi’ni açıkladı. Bildirgeyi, İlerici Bayanlar Derneği (İKD) Genel Lideri Umut Kuruç okudu. Açıklamaya, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Kurucu Lideri Ömer Faruk Eminağaoğlu, Avukatlar Sendikası Lideri Berkay Çelen de katıldı.

“Laiklikten vazgeçmiyoruz, bu topraklarda, Cumhuriyet’in kurucu bedellerinde bu irade, bu direnç vardır”

Kuruç, şunları söyledi:

“Toplumda, bu topraklarda aslında var olan bir dinamiği harekete geçirebilmek, bir barikat oluşturabilmek ve laikliği tekrar kazanmak üzere Laiklik Meclisi ismiyle yola çıktık. 25 Eylül’de bir bildiriyle bunu ilan ettik. Bugün de bir laiklik bildirgesiyle eşit, özgür ve laik bir ülke için hazırladığımız Laiklik Bildirgesi’ni sizlerle paylaşmak istiyoruz. ‘Laikliği ortadan kaldıracağız’ diyenler, kaç sene öncesinden itibaren ‘laiklik anayasada olmaz’ diyenler, ‘laiklik, vesayetçidir, halkın pahalarını altına almıştır, onun için özgürlükçü laiklik’ diyenlere bizim yanıtımız: Laiklikten vazgeçmiyoruz, laikliği kazanacağız. Bu topraklarda, Cumhuriyet’in kurucu bedellerinde bu irade, bu direnç vardır diyoruz. Ve artık sizlerle bildirgemizi paylaşmak istiyoruz.”

Ülkemiz topraklarında ve Cumhuriyet’in kurucu kıymetlerinde var olan direncin örgütlenmesi tarihi bir sorumluluktur”

Laiklik Meclis’nin Laiklik Bidirgesi şöyle:

“Yirmi yılın aşkın müddettir ülkemiz topyekûn bir gerici kuşatmanın değerli bir basamağı ile karşı karşıyadır. 100’üncü yılında Cumhuriyet’in pek çok kazanımı yok edilmiştir. Ülkemizin, idari, tüzel ve toplumsal yapısını değiştirme emeliyle atılan adımlarla toplumsal hayatın garantisi olan laiklik, ayaklar altına alınmakta hatta açık bir biçimde tasfiyesi hedeflenmektedir. Toplum, dini kurallarla tekrar yapılandırılmakta; halkımız, tarikat ve cemaat ağlarıyla kuşatılmaktadır. Bilim, hurafelerle; hukuk, şer’i kararlarla; yurttaş, tebaa; halk, ümmet ile ikame edilmeye çalışılmaktadır. Siyasi iktidar, TBMM bileşiminden de güç alarak ‘Yeni Türkiye’ tabiriyle kurduğu rejimin anayasasını hazırlama niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Yeni anayasanın laikliğin tasfiyesi manasına da geldiği bilinmektedir. Bütün bu gerici ataklar ve artan taarruzlara karşı, gericiliğe karşı laiklik ve aydınlanma çabası çok kıymetli bir hale gelmiştir. Ülkemiz topraklarında ve Cumhuriyet’in kurucu bedellerinde var olan direncin örgütlenmesi tarihi bir sorumluluktur.

Laiklik Meclisi, 100’üncü yılında Cumhuriyet’in tarihi haklılığına dayanıyor”

Uygarlık ve aydınlanmanın korunması ve sağlamlığı, laikliğin ödün verilmez yüksek bedelinden başlayacaktır. Bu nedenle ‘Laiklik Meclisi’ ismi altında buluştuk. Laikliği, toplumun ilerlemesi için temel öge olarak gören; insanın özgürlüğünün lakin laik bir anayasal ve hukuksal yerde, laik bir toplumda gerçekleşebileceğini ve gericiliğin en çok işçi ve fakirleri baskı altına aldığını düşünen yurttaşlar olarak bir ortaya geldik. Laiklik Meclisi, bir imza kampanyası olarak yola çıkmadı. 100’üncü yılında Cumhuriyet’in tarihi haklılığına dayanıyor. Akıl açıcı bir misyon üstlenen ve gericiliğe karşı gayret eden bir yapı olarak yoluna devam etmesini hedefliyoruz. Uzun müddettir laikliğe farklı kısımlardan yönelen taarruzlar ve bunun yarattığı baş karışıklığı da düşünüldüğünde, Laiklik Meclisi bir fikri barikat oluşturacak lakin savunma sınırından ibaret bir konumlanmayla kalmayacaktır. Tıpkı vakitte, laiklik uğraşının önünü açacak biçimde toplumsal bağlar kuran, ayakları yere basan bir dinamik yaratarak topluma yürek ve umut veren bir gayret çizgisi oluşturulacaktır.

Yaşanabilir, eşit ve özgür bir ülkenin inşası için gayemiz, laikliği kazanmaktır”

Laiklik özgürlüktür. Yalnızca din ve devlet işlerinin ayrılmasına indirgenemez, ön yahut ardıl eklerle niteliği zayıflatılamaz, içi boşaltılamaz. Laiklik, işçilerin dünyayı ve içerisinde yaşadıkları tertibi manaya ve değiştirme iradesidir, yaşamsaldır. İdari yapının, maddelerin ve normların Ortaçağ kalıplarına hapsedilmediği; bugünün ve geleceğin nesillerinde uygarlık kıymetlerinin, aklın, bilimin ve sorgulamanın temel olduğu; toplumsal hayatın tebaa değil, yurttaşlık asıllı kurulduğu; yurttaşlığın haklar gayreti manasına geldiği; kadın-erkek eşitliğinin mutlak ve temel insan hakkı olduğu şuuruyla hayatı ileri hakikat değiştirme iradesinin ortaya konulabileceği; aklın ve iradenin özgür olabileceği şartlar fakat laiklik tabanında yükselir. Bu nedenlerle yaşanabilir, eşit ve özgür bir ülkenin inşası için amacımız, laikliği kazanmaktır. Laikliği kazanmak geleceği kazanmak, eşitlikçi bir topluma yürüyüş, özgür bir yaşama atılmış adımdır.


Laik cumhuriyet yerine gerici bir baskı rejimi hasreti içerisinde olanlar ve Mayıs 2023’te ortaya çıkan TBMM bileşimi, anayasa yapamaz”

Anayasa ve yasalar ayaklar altına alınırken hukuk yine yapılandırılmakta, içi boşaltılmaktadır. Gelinen evrede ‘Yeni Türkiye’ ismiyle kurulan rejiminin anayasası için hazırlıklar sürmektedir. Cumhuriyet öncesi bir periyoda referans verilerek uzunca bir müddettir yürütülen hazırlıklar aracılığıyla, halkın değil tarikat ve cemaatlerin anayasasının hedeflendiği açıktır. Bu şartlar altında, laik cumhuriyet yerine gerici bir baskı rejimi hasreti içerisinde olanlar ve Mayıs 2023’te ortaya çıkan TBMM bileşimi, anayasa yapamaz. Egemenliğin Ortaçağ kalıntısı olan tarikat ve cemaatlere değil, halka ilişkin olduğu; yurttaş ve kozmik insan haklarının, özgürlüklerin, hukukun, toplumun ve bütün kurumların ileri hakikat gelişiminin teminatı olan laik bir anayasanın niteliklerini ortaya koymak Laiklik Meclisi’nin en kıymetli misyonları ortasında yer almaktadır. Laiklik Meclisi, yeni anayasa ismi altında laikliğin tasfiyesine ya da içi boşaltılarak kağıt üzerinde bırakılmasına karşı çıkacak ve bu tarafta kelamını söyleyecektir. Bu gayeyle Laiklik Meclisi bünyesinde bir ‘Anayasa Komisyonu’ kurularak husus ile ilgili çalışmalara başlanacaktır.

Laik hukuk sisteminin niteliklerini ortaya koymak Laiklik Meclisi’nin görevidir”

Ülkemizde maddelerin hiçe sayıldığı, kanun kararında kararnamelerle yönetilen ve maddelerin torba maddelerle işlevsizleştirildiği/kadükleştirildiği, yasama, yürütme ve yargının bağımsız niteliklerinin ortadan kalktığı bir yapılanma dayatılmaktadır. Yargılamalar bir yandan yasal düzenlemelere, hukukun temel prensiplerine ters kararlara bağlanırken öteki yandan kamu vicdanını hiçe saymaktadır. Hukuk metinlerinde dini tabirler giderek daha fazla yer kaplamaktadır. Bunun yanı sıra Uygar Kanun ve 6284 sayılı kanun gaye alınmaktadır. Laikliğin tasfiye edildiği bu şartlarda, hukukun temelinin laiklik olduğunu, yasama, yürütme, yargının birbirinden bağımsız güçler olarak işlemesi gerektiğini, bu temelde laik hukuk sisteminin niteliklerini ortaya koymak Laiklik Meclisi’nin bir öteki misyonudur. Bilhassa son 20 yılda eğitimi gaye alan gerici dönüşüm, Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devrettiği büyük yetkiler, bilhassa işçilerin çocuklarına neredeyse tek seçenek olarak dayatılan imam hatip okullarının sayısı, ÇEDES, karma eğitimin tasfiyesine dönük adımlar, müfredatta bilimsel başlıkların dini içeriklerle ikamesi, ilköğretim öncesine kadar yaygınlaşan Kur’an kursları, tarikat ve cemaat uzantısı yapıların imzalanan protokollerle eğitimin tamamına nüfuz etmesi üzere ataklarla yaygınlaşmakta ve derinleştirmektedir.

ÇEDES ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı ve tarikat uzantılarıyla yapılan protokoller iptal edilmelidir”

Çocukların ve gençlerin akıl ve bilim yoluyla, sorgulayan nesiller haline gelmesinin ve dünyayı değiştirme iradesi kazanabilmesinin şartı fakat ve lakin laik ve bilimsel bir eğitim sistemiyle mümkündür. Bu bağlamda Laiklik Meclisi, şu başlıklarda ve unsurlar çerçevesinde çalışmalar yapacak ve gayret edecektir: Öğretim Birliği Yasası ile laik bilimsel eğitim ve bunu sağlayacak müfredat uygulanmalıdır. Başta kız çocukları olmak üzere fakir işçi çocuklarını eğitimden koparan 4+4+4 yapılandırması iptal edilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na, tarikatlara, cemaatlere ve bunların uzantılarına, yasa dışı olarak varlıklarını devam ettiren medreseler ve sübyan mekteplerine eğitimden el çektirilmelidir. Hizmet ve yardımlaşma ismi altında bütün özel kurum, dernek ve vakıfların kurduğu çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, dershaneler, sevgi konutları vb. bütün yapılanmalar devletleştirilmelidir. Takviye ve müdafaa hizmeti devlet tarafından sağlanmalıdır. ÇEDES ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı ve tarikat uzantılarıyla yapılan protokoller iptal edilmelidir.

Laiklik Meclisi bünyesinde ‘Karma Eğitim Komisyonu’ ve ‘ÇEDES İzleme Komisyonu’ kurulacaktır”

Tarikatlara ve uzantılarına ilişkin yurtlar, devletleştirilerek gençlere dayatılan gerici baskı dağıtılmalıdır. İlköğretimden başlamak üzere karma eğitimi maksat haline getiren telaffuzlara ve uygulamalara son verilmelidir. Zarurî din dersleri kaldırılmalıdır. Seçmeli ders ismi altında din dersi dayatmasından derhal vazgeçilmelidir. Eğitimde laik ve bilimsel bir yapı kurulmalıdır. Bu çalışmaların birinci adımı olarak Laiklik Meclisi bünyesinde ‘Karma Eğitim Komisyonu’ ve ‘ÇEDES İzleme Komisyonu’ kurulacaktır. Bu komiteler her iki başlık üzerinden laiklik aykırısı atılan adımlar ile ilgili çalışmalar yürütecek, basın açıklamaları yapacak ve kamuoyuyla raporlar paylaşacaktır.

Yurttaşların özel hayatlarına yönelik hücumlarla birlikte 400 yıl öncesinin yasakları uygulanmaktadır”

Gerici kuşatma, toplumsal hayatı ve en başta bayanları maksat alarak güçlendirilmektedir. Haklarının farkında olan yurttaş yerine itaat eden tebaa hedeflenmektedir. Eğitim, sıhhat üzere alanların yanı sıra Aile ve Dini Rehberlik uygulamasıyla toplumsal bir gerici dönüşümün hedeflendiği açıktır. Bayanların eşitliğinin fıtrata aksi olduğu anlayışı, günlük ömürde her türlü gerici müdahaleyi imkanlı hale getirmektedir. Artan bayan cinayetleri ile bayana yönelik şiddetin ve bu hatalardaki cezasızlığın gerisinde yatan bu anlayıştır. Yurttaşların özel hayatlarına yönelik taarruzlarla birlikte 400 yıl öncesinin yasakları uygulanmaktadır. Türkiye’nin eşit, özgür ve aydınlık geleceği, bu bakış ve niyetlerin ortadan kalkmasına bağlıdır. Bunları topluma hatırlatmak ve bunun için çalışmaları teşvik etmek Laiklik Meclisi’nin ana misyonları ortasındadır.

Kadınları aşağılayan, kılık kıyafeti nedeniyle düşman gösteren ve şeriat kurallarına nazaran bayan tarifi yapan haber ve yorumlarla gericiliği meşrulaştıranların telaffuzlar kabul edilemez”

Bunun için Laiklik Meclisi şu başlıklar çerçevesinde kelamını söyleyecektir: Cemaat ve tarikatların ‘sivil toplum kuruluşları’ olarak isimlendirilen uzantılarının belediyeler ve siyasi iktidar aracılığıyla topluma ve bilhassa bayanlara yönelik ‘projeleri’ ile ‘sosyal yardımlar’ ismi altında örgütlenmelerine son verilmelidir. Gibisi formda siyasi iktidar ve gerici belediyeler eliyle yürütülen, toplumsal hayatı haremlik selamlık temeline nazaran düzenleyen, bayanları toplumsal hayattan yalıtan uygulamalara son verilmelidir. Anayasanın laiklik prensibi ayaklar altına alınarak çıkarılan ve müftülere nikâh kıyma yetkisi veren yasa iptal edilmelidir. Bayanları aşağılayan, kılık kıyafeti nedeniyle düşman gösteren ve şeriat kurallarına nazaran bayan tarifi yapan haber ve yorumlarla gericiliği meşrulaştıranların bu telaffuzları kabul edilemez.

Siyasi iktidarın ‘ideolojik işler bakanlığı ve şeyhülislamlık’ üzere faaliyet yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumu gericileştirmenin en yetkili organı hale gelmiştir”

Bugün siyasi iktidarın ‘ideolojik işler bakanlığı ve Şeyhülislamlık’ üzere faaliyet yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumu gericileştirmenin en yetkili organı ve devletin tüm kurumlarında belirleyici hale gelmiştir. Bu duruma karşı devletin din işleri mutlak olarak laiklik temeline nazaran yine düzenlenmelidir. Rastgele bir dinî baskıya, dayatmaya ve düzenlemeye müsaade verilmemelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı, hazineden aldığı devasa bütçe, siyasi dayanak ve güç ile anayasayı ve hukuku hiçe sayan, şer-i hukuku tesis etmeye çalışan ve kendini anayasa ile hukukun üstünde gören bir kurumdur. Diyanet Vakfı ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi, birçok bakanlıktan daha büyük hale gelmiştir. Bu bütçe, kamu kaynaklarından aktarılmaktadır. Buradan hareketle Laiklik Meclisi; Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı’nın laiklik tersi faaliyetleri, istihdam sayıları, bütçe ve kaynaklarını takip ederek, hazırlanan raporları kamuoyu ile paylaşacaktır.

Tarikat ve cemaatler dağıtılmalı, faaliyet yürüten uzantıları kapatılmalı, işgal ettiği devlet kademelerinden, hukuksal düzeneklerden ve toplumsal alanlardan çıkarılmalıdır”

30 Kasım 1925’te, 677 sayılı ‘Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlıklarla Bir Kadro Unvanların Yasaklanmasına Ait Kanunla’ tarikat ve cemaatler kapatılmıştır. Lakin, uzun müddettir holdingleşen, büyük mali ve siyasi güç kazandırılan tarikat ve cemaatler, devlet kademelerinde, tüzel sistemlerde en kritik noktaları işgal etmektedir. Eğitim alanında yaygınlaşmış ve toplumsal hayatı belirler hale gelmiştir. Ülkemizde tarikatların egemenliğine son verilmelidir. Bunun için aşağıdaki başlıklar çerçevesinde çalışmalar yapılacak, raporlar, basın açıklamaları ve bültenleri hazırlanacaktır. Tarikat ve cemaatler dağıtılmalı, faaliyet yürüten uzantıları kapatılmalı, işgal ettiği devlet kademelerinden, hukuksal sistemlerden ve toplumsal alanlardan çıkarılmalıdır. Bu yapıların dinî kisve altında kurdukları maddi örgütlenme engellenmeli, devlet ya da siyasi iktidar aracılığı ile elde ettikleri maddi kaynakların kesilmesi gerekmektedir. Bu yapıların toplumsal, siyasal ve bürokratik kademelerdeki varlıkları ve faaliyetleri, laikliğe dönük taarruzları, mali ve siyasi bağlantıları Laiklik Meclisi’nin takip merkezinin en kıymetli başlıkları ortasında yer alacaktır. Tarikatların, cemaatlerin ve gerici vakıfların isminin anıldığı en değerli olaylar ortasında çocuk istismarları, tacizler, tecavüzler, şiddet ve tarikat örgütlenmesi ismi altında ortaya çıkan çarpık münasebetler yer almaktadır. Laiklik Meclisi, tarikatlar ve cemaatler yüzünden farklı hallerde mağdur olan yurttaşların, bayanların ve çocukların davalarının takip edilmesini kendine değerli bir misyon olarak belirlemektedir.

Laiklik Meclisi’nin kıymetli çaba başlığı yeni anayasa aracılığı ile laikliğin tasfiyesine karşı çıkış olacaktır”

Laikliği kazanmak, geleceği kazanmak için çok değerli bir adımdır. Laiklik Meclisi, gericiliğin yeni açılımlarına karşı bir duruş sergilemekle kalmayacak, bu uğraşta bütünlüklü olarak kelamını söyleyecektir. Laiklik Meclisi, devlet sistemlerini işgal eden, holdingleşen ve toplumun her tarafına yayılan tarikatların egemenliğine karşı çıkışta kıymetli bir direnç odağı olacaktır. Laiklik Meclisi, Türkiye’nin aydınlanmacı, ilerici birikiminin kendini tabir edeceği bir merkez olacaktır. Laiklik Meclisi’nin kıymetli gayret başlığı yeni anayasa aracılığı ile laikliğin tasfiyesine karşı çıkış olacaktır. Ülkemizde laikliğe dönük aktüel akınlara karşı tutum almak, kelamını söylemek, yeri geldiğinde türel teşebbüste bulunmak ve çalışmalar yürütmek Laiklik Meclisi’nin vazifeleri ortasındadır. Üstte bahsedilen hedef ve maksatlar çerçevesinde ‘Laiklik Meclisi Takip Merkezi’ kurulması kararlaştırılmıştır. Bu merkez, laiklik ihlallerini, gerici uygulamaları, maddelerin karşıt yüz edilmesini tespit ederek, belirli aralıklarla ‘laiklik ihlalleri raporu’ yayınlayacaktır.”

Ömer Faruk Eminağaoğulları: Halkın yeni anayasa diye bir talebi yok

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Kurucu Lideri Ömer Faruk Eminağaoğlu, şunları söyledi:

“Egemenliğin kaynağı bütün hak ve özgürlüklerin de garantisi bugün Türkiye’de en çok atağa uğrayan kavram laiklik. Son devirde, laikliğe karşıtlığın odağı bir partinin iktidarın kullanması laikliğe saldırıyı daha da üste çıkardı. Hele hele iktidarın bir cemaat yapılanmasından aldığı güçle varlığını sürdürmesi, laikliği hücumların daha da artmasına yol açtı. Bugün yeni anayasa söylemi gündemi daha çok işgal eder durumda. Yeni anayasa telaffuzunun altında yatan sahiden hak ve özgürlüklerin daha aktif kullanılması mı, yoksa daima lisana getirilen 12 Eylül’den kalan vesayetçi anlayışa son verilmesi mi? Anayasaya baktığımızda, 12 Eylül bir vesayet anlayışı yaratmıştı. Vesayet anlayışı, yürütme organının daha aktif kılınmasından kaynaklanır. Lakin anayasada idare organının yetkileri, vazifeleri, yönetime salınan yetki ve vazifeler, AKP iktidarı periyodunda büsbütün değişti. 12 Eylül devrinden kalan, 12 Eylül anlayışını yansıtan yürütme ve idari tanınan kısım, AKP tarafından yeni lider değiştirildi. O halde bir vesayet varsa ki var, bu 12 Eylül’ü bir adım daha öteye taşıyan AKP’nin yaratmış olduğu vesayet. Yeni anayasa söylemi ismi altında, bu vesayet bir adım daha öteye taşınarak esasen kâfi nitelikte olmayan laiklikle, temel hak ve özgürlüklerle ilgili anayasadaki kuralların büsbütün içinin boşaltılması amaçlanıyor. Bu nedenle halkın yeni anayasa diye bir talebi yok. Tam tersine hak ve özgürlükleri daha aktif kullanma ve iktidarın vesayetinden kurtulma istekleri var.

Kendi iktidarını dayatan bir parti zati anayasa yapamaz”

AKP’nin yeni anayasa söylemi, geçmiş anayasa değişiklik tekliflerinden çok daha tehlikeli bir telaffuz. Bu formda cumhuriyetin bütün nitelikleri, hak ve özgürlüklerin temel teminatı olan laikliği, büsbütün ortadan kaldırmaya yönelik bir adım. Ve burada eğitim yoluyla, din ve vicdan özgürlüğü, hukuk uygulamaları üzere anayasada temel olan noktalarda yapılacak değişikliklerle anayasadaki laiklik kavramının büsbütün içinin boşaltılması amaçlanıyor. Türkiye’nin laik bir cumhuriyet olmasının büsbütün sonlandırılması amaçlanıyor. Bu nedenle AKP, aslında hiçbir vakit uzlaşmacı olmayan siyasi iktidar, kendi iktidarını dayatan bir parti. Kendi iktidarını dayatan bir parti zati anayasa yapamaz. Kendi anlayışı, laikliğe karşıtlığın odağı bir siyasi parti olmakla bu laikliğe tersliğini anayasal tabanda tartışılmaz kılacak bir biçimde yeni anayasayı Türkiye’ye, halkımıza dayatmak istiyor. İşte buna karşı demokratik şuuru, karşı duruşu, daha ileri seviyeye taşımak, farkındalık yaratmak, toplumu bilgilendirmek bir baskı kümesi oluşturmak gayesiyle Laiklik Meclisi faaliyetlerine başlamıştır. Ve halkta dayanağını bularak bu akınlara aktif bir halde karşı koyuşu gerçekleştirecektir.”

Avukatlar Sendikası Lideri Berkay Çelen, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bir önceki yazımız olan Volkswagen Golf kampanyalı fiyat listesi! Clio alacağınıza Golf'e binin! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir Cevap Yaz

admin Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *